·  usuwanie innych zmian (tłuszczaki, kaszaki, włókniaki)

·  diagnostyka dermatoskopowa znamion i raków skóry oraz ich chirurgiczne usuwanie

·  leczenie paznokcia wrastającego